HAYVAN İÇME SUYU TESİSLERİ

Çiftçilerimizin hayvanlarının sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlayacak modern tesisler kurulacak.

Hayvancılık su ücretlerinde indirim yapılacak ve çiftçilerimizin bu temel ihtiyaçlarını karşılama maliyetleri düşürülecek. Sıvatlar, göletler ve mera ıslahı gibi doğal kaynakları koruma ve değerlendirme çalışmalarıyla da hayvancılığın sürdürülebilirliği desteklenecek.