SOSYAL İNOVASYON AJANSI

İzmir’in geleceğini gençlerimizle birlikte şekillendirmek ve toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek için “Sosyal İnovasyon Ajansı”nı kuracağız. Bu ajans, gençlerimizin fikirleri, bakış açıları ve önerileriyle şehrimizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak.

 

Ajansımız, yerel kalkınma takibini titizlikle yapacak, şehrin kültür ve estetiğine uygun planlamaları hayata geçirecek, modelleme çalışmalarıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirecek. Ayrıca, etki ve ölçümleme yöntemleriyle uygulanan projelerin başarılarını sürekli olarak değerlendirecek, ihtiyaç analizleri yapacak ve çözüm önerileri sunacak.