TESİSLER

  • Tematik Köy
  • Tarım Festivalleri
  • Soğuk Hava Depoları
  • Yol Üstü Tarım Pazarları
  • Paketleme Tesisleri

İzmir’imizin zengin tarımsal mirası ve yöresel ürünleri temsil eden tematik köyler oluşturulacak. Bu köyler, ziyaretçilere yöresel tarımı tanıtacak, çiftçilerimizin ürünlerini sergileme ve pazarlama imkanı sunacak.

Yörenin tarımsal ürünlerinin ve kültürel mirasının tanıtılacağı, çiftçilerimizin ürünlerini sergileme ve satış yapma fırsatı bulacağı festivaller düzenlenecek. Bu festivaller, tarımın ve yöresel ürünlerin öneminin vurgulanmasına katkı sağlayacak.

Tarım ürünlerinin daha uzun süre taze kalabilmesi ve değerini koruması için soğuk hava depoları oluşturulacak. Bu depolar, çiftçilerimizin ürünlerini saklayarak mevsimlik fiyat dalgalanmalarından korunmalarına yardımcı olacak.

Çiftçilerimizin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturacak yol üstü tarım pazarları kurulacak. Bu pazarlar, hem çiftçilerimizin daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlayacak hem de tüketicilere doğal ve taze ürünler sunacak.

Ürünlerin hijyenik koşullarda paketlenmesini ve ambalajlanmasını sağlayacak modern paketleme tesisleri kurulacak. Bu tesisler, çiftçilerimizin ürünlerini daha değerli hale getirerek pazarlama olanaklarını artıracak.